Fail

FORWARD

"Kunst is permanent falen.” ‐ Jos Thie

 

“Don’t judge. Teach. It’s a learning proces.”​ - Carol Dweck


 

In 2018-2019 buigen wij, een groep
eerstejaars studenten aan de MASTER KUNSTEDUCATIE

ons over het fenomeen falen.

 


 

We erkennen dat:

  • Falen bestaat, we maken fouten, ook in de kunst

  • Falen niet altijd wenselijk is

  • Falen pijnlijk en vernederend kan zijn


Wij onderschrijven het belang van

CONSTRUCTIEF FALEN
En nodigen u uit ervaringen,

ideeën en/of inspirerende artikelen

te delen.


 

 
 


 

Op deze website doen wij verslag van:
 

  • Onze eigen faalervaringen

  • Faalexperimenten in het onderwijs

  • Artistiek faalonderzoek

  • Theory room: gastlezingen en artikelen

  • Symposium

Veel plezier en

FailFORWARD


 

FAALERVARINGEN

De druk van een opbrengstgericht onderwijssysteem

beperkt de foutmarge voor docenten en

leerkrachten steeds meer. Een aantal collega’s

deelt hun ervaringen. 
 

 


 

FAALEXPERIMENTEN
IN HET ONDERWIJS

In ons onderwijs wordt
de prestatiedruk op leerlingen
steeds groter. Hierdoor is

de ruimte voor experimenten
en mislukkingen steeds kleiner
geworden. De masterstudenten

van 2018/2019 voerden
als ‘interventie’
een reeks lessen uit

op basisschool De Scholekster, waarbij

juist de nadruk op uitproberen en

experimenten lag. De lesbrieven zijn

te vinden in de lesbrievenBUS. 


 

ARTISTIEK
FAALONDERZOEK

Bij het vak interdisciplinair

samenwerken geven de

masterstudenten van

2018/2019 objecten die

falen in het functioneren

zoals ze bedoeld zijn,
een nieuwe functie.


 

THEORY ROOM
gastlezingen en artikelen
over falen in (kunst)educatie

De waarde van falen wordt erkend door

kunstenaars, wetenschappers en filosofen.

Studenten hebben zich laten inspireren

door artikelen en lezingen van diverse experts.

 
 


 

"Ik heb het nog nooit gedaan,

dus ik denk dat ik het wel kan."
Pipi Langkous

GASTSPREKER"EVERT HOOGENDOORN" EN PIPI LANGKOUS - MAKE 2019
00:00 / 00:00
GASTSPREKER "HENK OOSTERLING" EN PIPI LANGKOUS - MAKE 2019
00:00 / 00:00
GASTSPREKER "MURIEL BESEMER" EN PIPI LANGKOUS - MAKE 2019
00:00 / 00:00


 

Op het FAIL FORWARD symposium

staat de kracht van falen in het (kunst)onderwijs
centraal. Bezoekers laten zich
inspireren

door de sprekers, ervaren zelf de kracht

van falen in de ‘escaperooms’ en gaan

naar huis met handvatten om falen in

het (kunst)onderwijs te implementeren.

 


 

FAIL FORWARD

OP HET SYMPOSIUM

Door het falen als

fenomeen te belichten,

bieden wij tegenwicht aan

puur prestatiegericht onderwijs,

waarbij falen gezien

wordt als iets negatiefs.